ჩვენი პროექტები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ
6 000-ზე მეტი მომხმარებელი ყოველდღე მუშაობს BDO სოლუშენსის პროგრამულ პროდუქტებში
ჩვენი პროექტები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ|6 000-ზე მეტი მომხმარებელი ყოველდღე მუშაობს BDO სოლუშენსის პროგრამულ პროდუქტებში|/
სფერო:
კლინიკა "კურაციო"
კერძო სამედიცინო დაწესებულება, რომლის ძირითადი პროდუქტი ოჯახის ექიმის მომსახურებაა. კლინიკაში დანერგილი მართვის ინსტრუმენტები თითქმის სრულად შეესაბამება პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებს (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ACCREDITATION STANDARDS FOR PRIMARY CARE CENTERS).
გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი
ააიპ “გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი“ ახორციელებს შიდსის, მალარიისა და ტუპერკულოზის წინააღმდეგ მიმართული პროექტების კოორდინაციასა და დაფინანსებას საქართველოში, „გლობალური ფონდის“ პროგრამების ფარგლებში.