პრინტერი
დისტრიბუციაში ელექტრონული სასაქონლო ზედნადებისა და სხვა დოკუმენტების რეალიზაციის ადგილზე ბეჭდვისთვის გამოიყენება მატრიცული პრინტერი, რომელიც დგება სავაჭრო აგენტის მანქანაში. ეს არის კონკრეტული მოდელი Epson LX-300+II, რომელიც წარმატებით არის გამოცდილი ასობით სადისტრიბუციო კომპანიის მიერ.
დაგვიკავშირდით:
მისამართი:
საქართველო, თბილისი 0179   
თარხნიშვილის ქ. 2
ტელეფონი
+995 32 2 188 188