ელექტრონული სასწორები
ელექტრონული სასწორები გამოირჩევიან მომცრო ზომითა და კონსტრუქციის კომპაქტურობით. მათი მეშვეობით შესაძლებელია არამხოლოდ პროდუქტის წონის გაგება, არამედ ასევე ეტიკეტების ბეჭდვა. მოწყობილობებს აქვთ თავისი მეხსიერება, რომელშიც შესაძლებელია წონითი საქონლის ღირებულების შეყვანა. სასწორის მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში იცვლება სააღრიცხვო პროგრამასთან, რაც უზრუნველყოფს მუშაობის განსაკუთრებულ კომფორტულობას.
დაგვიკავშირდით:
მისამართი:
საქართველო, თბილისი 0179   
თარხნიშვილის ქ. 2
ტელეფონი
+995 32 2 188 188