სწავლების მსურველთა ონლაინ რეგისტრაცია

* სახელი:
* გვარი:
* დაბადების თარიღი:
* პირადი ნომერი:
* ფიზიკური მისამართი:
  იურიდიული მისამართი:
* საკონტაქტო ტელეფონი:
* ელ. ფოსტის მისამართი:

* ხართ თუ არა დასაქმებული?* პროგრამული პროდუქტ(ებ)ი რომლის შესწავლაც გსურთ?
სასწავლო კურსი:
სასწავლო კურსი:
სასწავლო კურსი:
რატომ გსურთ IBS-ის პროგრამული პროდუქტ(ებ)ის შესწავლა?